รับตกแต่งดูแลสวน

รับตกแต่งดูแลสวน

ทางเรารับดูแล ตัดแต่ง ตัดหญ้า ฉีดยา ใส่ปุ๋ยบำรุง ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ บ้านพักอาศัย รีสอร์ท โรงแรม คอนโด โครงการบ้านจัดสรร ประจำโครงการ รายเดือนหรือรายครั้ง โดยชุดทีมงานตัดแต่ง และรับ ปูหญ้า จัดหาพันธ์ไม้พร้อมปลูก ทุกชนิด ในราคาที่เหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษา เรื่องต้นไม้และคำแนะนำการดูแล การเลือกพันธ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างถูกต้อง