เกี่ยวกับเรา

 

เป็นการให้ บริการ เกี่ยวกับด้านงาน Landscape หรือ ภูมิทัศน์ เป็นการดูแลภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา  การให้บริการเราจะเน้นในเรื่องของ การดูแล ตัดแต่ง เช่น ตัดหญ้าตัดแต่งไม้พุ่ม ตัดแต่งไม้ใหญ่  ใส่ปุ๋ยบำรุง  ฉีดยาฆ่าแมลง รักษาโรคพืชต่าง ๆ จนถึงการออกแบบติดตั้งระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ  ไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย โรงแรม คอนโดน บ้านจัดสรร โรงงาน ทุกสถานที่ ที่เป็นพื้นที่สีเขียว

การให้บริการของเรา จะเน้นที่คุณภาพและราคาที่เหมาะสมสำหรับระบบการติดตั้งสปริงเกอร์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพงาน ทางเรารับประกันผลงาน  1 ปี

ต้นไม้และน้ำาเป็นของคู่กัน จึงทำให้เราศึกษาเรียนรู้ จนชำนาญ จนนำมาเป็นบริการที่สำคัญในงานภูมิ ทัศน์ คือการดู แลตัดแต่ง การรดน้ำต้นไม้  เนื่องจากการเจริญเติบโตของพืชสภาพอากาศ และสภาพพื้นที่ บวกกับนิสัยของพืชแต่ละชนิดที่ต้องการน้ำมากน้อยไม่เท่ากัน ทางเรารู้ดีว่าควรททำอย่างไร การตัดแต่งให้ปุ๋ย การป้องกันโรคพืชต่าง ๆ และการออกแบบระบบน้ำอย่างไรให้ เหมาะสม