แนวคิดการออกแบบสวน

แนวคิดการออกแบบสวน

แนวคิดการออกแบบสวน

การออกแบบจัดสวนให้สวยงามและสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ เป็นเรื่องยากต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญและหลักองค์ประกอบหลายอย่าง เพื่อให้สวนออกมาสมบูรณ์ที่สุด

สิ่งสำคัญของการคงสภาพของสวนให้ดูสวยงามอยู่เสมอ คือ การดูและเอาใจใส่และสังเกตุ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากในระดับหนึ่ง เพราะจะต้องเจอปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค แมลง น้ำ และสารอาหาร เป็นต้น

    จากปัญหาเหล่านี้ ทำให้ต้องศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจในระบบหนึ่ง จึงนำมาประสบการณ์นี้ มาจัดตั้งเป็นการให้บริการดูแลสวน และออกแบบติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัติ

No comments.

ใส่ความเห็น